Căn Hộ River Terrace

  • Chủ đầu tư: HƯNG PHÚ
  • Vị trí: Quận 9 – TPHCM
  • Quy mô: 2.7 ha
  • Năm thiết kế: 2018
  • Dịch vụ:

1. Khảo sát địa hình.
2. Thỏa thuận mép bờ cao dọc kinh Một Tấn