CẦU CÂY TRÀM NỐI KHU SEN VIỆT – TÁI ĐỊNH CƯ & ĐƯỜNG NỐI VÀO KHU TĐC XÃ PHÚ ĐÔNG

  • Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng
  • Vị trí: Nhơn trạch – Đồng Nai
  • Quy mô:
    • Đường nối: Dài khoảng 800m, lộ giới 15m nện đường và 35m phạm vi giải tỏa
    • Cầu nối 2 khu: Dài khoảng 266m, lộ giới 15.25m, 3 nhịp, kết cấu dầm super T
  • Dịch vụ:

1. Cầu nối: Xin tĩnh không thông thuyền, chủ trương đầu tư cầu, thẩm định TKCS và XPXD.
2. Đường nối vào khu Tái định cư: Lập hồ sơ TKCS, BVTC, xin thẩm định TKCS và XPXD.

  •  Năm thiết kế: 2022