CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ & TIẾN HƯNG

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư – Bất động sản Thành Phương
  • Vị trí: xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  • Quy mô: 120 ha
  • Năm thực hiện: 2022
  • Dịch vụ:
  1. Quy hoạch Khu công nghiệp
  2. Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu.