Khu Dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt

  • Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng
  • Vị trí: Nhơn trạch – Đồng Nai
  • Quy mô: 212 ha
  • Dịch vụ:

1. KSĐH đường nối.
2. TKCS, TKBVTC phần HTKT, cảnh quan, Cầu và Kè Toàn khu 212ha
3. Pháp lý trọn gói Dự án. (Từ quy hoạch -> CPXD)

  •  Năm thiết kế: 2022-2023