Nhà văn phòng (DXO)

  • Chủ đầu tư: Đất Xanh
  • Vị trí: Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Dịch vụ: Tư vấn lập hồ sơ và xin thỏa thuận đấu nối giao thông, thoát nước mưa, nước thải
  • Năm thiết kế: 2018