Khu dân cư Nguyên Phương

 

  • Chủ đầu tư: Tiến Phước
  • Vị trí: Phường An phú, Quận 2, TP. HCM
  • Quy mô: 435m3/nđ
  • Dịch vụ: Điều chỉnh văn bản thẩm định hồ sơ TKBVTC phần công suất trạm xử lý nước thải
  • Năm thiết kế: 2020