KHU DÂN CƯ PHÍA NAM RẠCH BÀ BƯỚM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh

Tổng thầu: Công ty Cổ phần Kiến trúc TwoG

Vị trí: Khu vực ô phố B11, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

Quy mô: 7.14ha

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 1.2000