KHU NHÀ Ở CAO TẦNG & TMDV 765 HỒNG BÀNG

  • Chủ đầu tư: DHA – THÀNH THÀNH CÔNG
  • Vị trí: Quận 6 – TPHCM
  • Quy mô: 2.5 ha
  • Năm thiết kế: 2019
  • Dịch vụ:

1. Chấp thuận chủ trương đấu nối giao thông.
2. Đánh giá tác động giao thông.
3. Tư vấn lập hồ sơ và xin thỏa thuận đấu nối giao thông.