Khu Phức Hợp Charm Plaza II (Opal Cityview)

  • Chủ đầu tư: Đất Xanh
  • Vị trí: Thành phố Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Dịch vụ: Tư vấn lập hồ sơ xin thỏa thuận Đấu nối giao thông
  • Năm thiết kế: 2020