NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ 1/500 8 LÔ: CN6-3, CN7-3, M1, M2, M3, M4, C4-2 và C11-2

Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng Group

Vị trí: Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố – Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 8.86 ha

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ:

Lập nhiệm vụ Quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 8 lô: CN6-3, CN7-3, M1, M2, M3, M4, C4-2 và C11-2