Khu phức hợp tháp quan sát (Khu 2B) trong KĐT mới Thủ thiêm

 • Chủ đầu tư: EMPIRE CITY
 • Vị trí: KĐT mới Thủ Thiêm – Quận 2 – TP.HCM
 • Quy mô: 15 ha
 • Năm thiết kế: 2018
 • Dịch vụ:
 1. KSĐH.
 2. Thẩm tra hồ sơ TKBVTC phần HTKT
 3. Pháp lý trọn gói Dự án.
 4. Đánh giá Tác động giao thông.”
 5. Xin chủ trương làm hầm chui.
 6. TKCS, TKBVTC Hầm chui.
 7. Thẩm duyệt PCCC.
 8. Thẩm định hồ sơ TKCS, TKBVTC phần công trìnhLÔ MU4.”
 9. Thẩm duyệt PCCC2 lô MU4 & MU7.
 10. Thẩm định hồ sơ TKCS, TKBVTC phần công trìnhLÔ MU7.”
 11. Đánh giá Tác động giao thôngtháp 88 tầng.
 12. Xin độ cao tĩnh không công trìnhtháp 88 tầng.”