TRƯỜNG QUỐC TẾ (TAS)

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú Hạnh.

– Vị trí: 6 Song Hành, Khu đô thị An Phú An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Quy mô: 30,000 m2.

– Năm thực hiện: 2024.

– Dịch vụ: Tư vấn và Xin phép thi công các nút giao thông.