Kỹ sư LKC thị sát dự án để thu thập toàn bộ thông tin hiện trạng ngoài thực địa để phục vụ thiết kế khớp nối cũng nhưng phù hợp giữa thiết kế và thực để nhằm giảm rủi ro phát sinh trong quá trình thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *