KHU DÂN CƯ TÂN HƯNG

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHS
  • Vị trí: Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Quy mô: Phạm vi toàn dự án 10.5ha
  • Năm thiết kế: 2022
  • Dịch vụ: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án Khu dân cư Tân Hưng.

1. Tư vấn Đầu tư xây dựng
2. Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán