KHU DÂN CƯ ĐẤT MỚI MINH HƯNG

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH E&C
  • Vị trí: Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
  • Năm thiết kế: 2022
  • Dịch vụ: Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật toàn khu

1. Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật các hạng mục như: San lắp; Hệ thống gia thông; Cấp nước; Chiếu sáng; Trạm XLNT, Cấp điện; Thông tin liên lạc; Đầu nối;…
2. Lập dự toán cho toàn hạng mục thiết kế.
3. Giám sát
4. Thẩm định, Pháp lý