HON MOT ISLAND – KHU NGHỈ DƯỠNG ĐẢO HÒN MỘT

  • Chủ đầu tư: MASTERISE HOME COMPANY
  • Vị trí: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Quy mô: 45ha
  • Năm thiết kế: 2022
  • Dịch vụ: Tư vấn cơ sở hạ tầng

1. Khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cho việc thiết kế đấu nối hạ tầng phục vụ các thủ tục pháp lý và thi công
2. Thiết kế ý tưởng
3. Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công – đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
4. Giám sát.