CỤM CÔNG NGHIỆP HƯƠNG SƠN 65HA- BẮC GIANG

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHS

Vị trí: Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Quy mô: 65,3 ha

Năm thực hiện: 2022

Dịch vụ: Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Toàn khu