KHU DÂN CƯ NGHĨA TRUNG

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH PHONG

Vị trí: xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Quy mô: 26.43 ha

Năm thực hiện: 2022

Dịch vụ: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật