KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH TẠI THỊ TRẤN LONG THÀNH

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIỆP HÒA

Vị trí: huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Quy mô: 40.8 ha

Năm thực hiện: 2022

Dịch vụ: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công phần Hạ tầng kỹ thuật