Ao Tiên, Vân Đồn – Khu Resort Cao cấp (RS2), Marina (DL4 đến DL13) và Trung tâm Giải trí (CCDT1)

  • Chủ đầu tư: FIRST GREEN
  • Vị trí: Vân đồn – Quảng Ninh
  • Quy mô: 35 ha
  • Năm thiết kế: 2021
  • Dịch vụ:

1. Tư vấn Thiết kế Cơ sở cho Hạ Tầng kỹ thuật