Villa Diamante

  • Chủ đầu tư: FIRST GREEN
  • Vị trí: Quận 2 – TPHCM
  • Quy mô: 2 ha
  • Năm thiết kế: 2020
  • Dịch vụ:

1. TKCS, TKBVTC phần HTKT, Kè, cảnh quan.
2. Pháp lý trọn gói Dự án.