CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI – KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU

– Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà Quốc Gia tại An Giang.

– Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa.

– Địa điểm: Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

– Quy mô: 494.764m2.

– Dịch vụ: Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp (Hệ thống điện trung thế).

– Năm thực hiện: 2024.