DATXANH HOMES PARK VIEW

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hội An Invest.

– Vị trí: KP. Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

– Quy mô: 5ha.

– Năm thực hiện: 2024

– Dịch vụ:

+ Tư vấn lập hồ sơ và xin thỏa thuận đấu nối giao thông;

+ Tư vấn thiết kế thi công cống thoát nước mưa.