CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Vị trí: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. HCM

Quy mô: 

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát, dự toán khảo sát