CÔNG VIÊN NỘI KHU – PMH

– Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng Group.

– Vị trí: Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh.

– Quy mô: 21.44 ha.

– Năm thực hiện: 2023.

– Dịch vụ: Khảo sát địa hình, Lập hồ sơ Quy hoạch 1/500 (bao gồm trình pháp lý), và Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công các công viên: H18, P1, CN6, P4, P5, P6, S9, S22, S19, S13, Hồ Bán nguyệt, Long Park.