KHU DÂN CƯ NAM RẠCH CHIẾC (PALM HEIGHTS VÀ PALM RESIDENCE)

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc

– Vị trí: Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

– Quy mô: 90 ha

– Năm thực hiện: 2023

– Dịch vụ: Tư vấn, thiết kế Tách hệ thống thoát nước thải từ Trạm xử lý nước thải ra điểm xả thải.