Khu Biệt thự nhà vườn Phú xuân

DỊCH VỤ:
1. KSĐH.
2. TKCS, TKBVTC phần HTKT
2. Pháp lý trọn gói Dự án.

QUY MÔ: 4ha

VỊ TRÍ: Nhà Bè – TP.HCM

NĂM THỰC HIỆN: 2020