Khu phức hợp Thông minh (Khu 2A) trong KĐT mới Thủ thiêm

  • Chủ đầu tư: LOTTE
  • Vị trí: Khu 2A – KĐT mới Thủ thiêm – Q2 – TPHCM
  • Quy mô: 7.5 ha
  •  Năm thiết kế: 2018
  • Dịch vụ:

1. TKCS, TKBVTC phần HTKT
2. Pháp lý trọn gói Dự án (Từ chấp thuận đầu tư -> XPXD).
3. Đánh giá Tác động giao thông.
4. Xin phép chiều cao tĩnh không.