Khu căn hộ Phường Hiệp Bình Chánh (OPAL GARDEN)

 

  • Chủ đầu tư: Đất Xanh
  • Vị trí: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
  • Quy mô: 300m
  • Dịch vụ: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo đường số 20, đường số 21
  • Năm thiết kế: 2018