KHU CHUNG CƯ BÌNH DƯƠNG TOWER

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAO ỐC BÌNH DƯƠNG
  • Vị trí: Phường Thuận giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 4.44 ha
  • Năm thiết kế: 2019
  • Dịch vụ:

1. Quy hoạch tỷ lệ 1/500 phần Hạ tầng kỹ thuật
2. Lập hồ sơ và pháp lý Hạ tầng kỹ thuật (Đấu nối giao thông, đấu nối cấp thoát nước, cấp điện.)