MŨI DINH ECOPARK NINH THUẬN

  • Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN F.I.T CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY
  • Vị trí: Mũi Dinh, Ninh Thuận
  • Quy mô: 400 ha
  • Năm thiết kế: 2018
  • Dịch vụ:

1. Lập quy hoạch tỷ lệ 1.500 hạ tầng kỹ thuật
2. Lập hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật toàn khu.