KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ BỆNH VIỆN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước

Vị trí: Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: ~2,4 ha

Năm thực hiện: 2022

Dịch vụ: Tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật và thí nghiệm