PALM CITY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc

Vị trí: Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 90ha

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Lập hồ sơ và xin thỏa thuận đấu nối giao thông