CÔNG VIÊN VEN RẠCH

Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng Group

Vị trí: Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố – Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 17.45 ha

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ:

Lập hồ sơ TMB Quy hoạch 1/500 và hồ sơ TKBVTC các khu đất cây xanh ven rạch.