KHU PHỨC HỢP THÁP QUAN SÁT THỦ THIÊM TẠI KHU CHỨC NĂNG SỐ 2B, KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Chủ đầu tư: EMPIRE CITY

Vị trí: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Quy mô: 4.4 ha (Khu 88 tầng)

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Lập hồ sơ Quy hoạch 1/500 hạng mục giao thông và tổ chức kết nối giao thông lô 2-13