KHU PHỨC HỢP DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ (AUTO – CITY)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DBFS

– Vị trí: 431 Nguyễn Xí – Phường 11 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM

– Quy mô: 3234 m2

– Năm thực hiện: 2023

– Dịch vụ: Tư vấn lập hồ sơ và xin chủ trương Đấu nối giao thông