TRƯỜNG QUỐC TẾ TAS

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú Hạnh

– Vị trí: 6 Song Hành, Khu đô thị An Phú An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

– Quy mô: 30,000 m2

– Năm thực hiện: 2023

– Dịch vụ: Lập hồ sơ và xin thỏa thuận Đấu nối giao thông