DX 18.2

Chủ đầu tư: GAMUDA

Vị trí: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Quy mô: 182,585 m2

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật và pháp lý trọn gói:

– Thẩm định Thiết kế cơ sở

– Xin ý kiến PCCC bước Thiết kế cơ sở

– Thẩm duyệt PCCC

– Giấy phép môi trường

– Đấu nối giao thông, cấp thoát nước, cấp điện

– Thẩm định Bản vẽ thi công (Chủ đầu tư phê duyệt)

– Xin phép xây dựng.

  • Phụ lục 01:

Năm thực hiện: 2024

Dịch vụ: Tư vấn Thiết kế Hạ tầng và Lập hồ sơ Xin phép xây dựng cho đường số 1 và đường số 5′ nằm ngoài ranh dự án;