PALM CITY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc

Vị trí: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 90 ha

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Xin Giấy phép thi công các nút giao thông