NHÀ MÁY PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Du lịch Thành Nam

Vị trí: Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận

Năm thực hiện: 2023

Dịch vụ: Thẩm tra thiết kế Công trình

Hạng mục: Nhà bảo vệ, Nhà xe 2 bánh, Nhà đặt máy phát điện, Trạm cân, Nhà văn phòng, Nhà vệ sinh, Đài nước, Khu nhà xưởng, Bể xử lý nước thải, Bể tuần hoàn, Bể nước ngầm và Hồ sự cố.