Nhằm đánh giá cụ thể điều kiện tự nhiên của công trình tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho các công tác thiết kế thuộc dự án: “Khu nhà ở Thương mại – Dịch vụ và Bệnh viện”, ngày 19/9/2022, đội ngũ kỹ thuật LKC đã tiến hành khảo sát thực tế. Trên cơ sở đó để đưa ra những đánh giá và đề xuất giải pháp thi công hữu hiệu nhất.

Song song với việc luôn nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong mỗi công tác, nhiệm vụ LKC luôn sử dụng các thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất nhằm đánh giá, thu thập số liệu chuẩn xác nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *