Ngày 16/9/2022, đội ngũ kỹ thuật LKC đã có mặt tại xã Hương Sơn và xã Tân Hưng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang thực hiện thị sát thực tế hiện trạng thuộc 2 dự án của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS: “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang” với quy mô 65,3 ha và “Khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang” với quy mô 10,5 ha.

Hình ảnh hiện trường dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”

Hình ảnh hiện trường dự án “Khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *